De Wet verbetering Poortwachter verlangt dat er maximale inspanning wordt geleverd om een medewerker enige vorm van arbeid te laten verrichten. Een onderzoek naar de reintegratie mogelijkheden spoor 1 en 2 kunnen daarbij helpen. 


Geen producten aanwezig