Chauffeurskeuring besloten busvervoer (bijv. touringcarchauffeurs) 

 

Deze medische keuring is voor chauffeurs van besloten busvervoer (voorheen volgens de richtlijnen van Stichting Medibus). De Chauffeurs vallend onder CAO besloten busvervoer en zijn verplicht zich eens in de vijf jaar medisch te laten keuren.

Volgens de Wet Personenvervoer 2000 artikel 74 mag een chauffeur alleen een bus besturen als diegene in het bezit is van een geneeskundige verklaring. Deze verklaring mag niet ouder zijn dat 5 jaar. Uit de verklaring blijkt dat de chauffeur geen medische afwijking heeft welke hem/haar belet een bus te besturen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011982/2015-01-01/0/Hoofdstuk6/Paragraaf1/Artikel74/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-01-01

 

Doel

 

Tijdens de keuring wordt gekeken of iemand geen medische afwijking(en) heeft welke hem/haar belet een bus te besturen.

 

Soorten

                                

Frequentie:

Eens in de vijf jaar. Afhankelijk van de geldigheid van de geneeskundige verklaring die is afgegeven. De geldigheid van de geneeskundige verklaring is maximaal 5 jaar.

 

Inhoud Keuring

 

  • Bloeddruk
  • Ogentest (indien u bril-/ lensdrager bent, houd u er rekening mee dat de test uitgevoerd dient te worden met en zonder bril. Zorg ervoor dat u uw bril/ lenzen op kunt bergen). 
  • Gezichtsveldonderzoek
  • Urinetest (deze test word bij ons uitgevoerd, u hoeft geen urine mee te brengen)
  • Fluistertest
  • Gesprek met de bedrijfsarts

 

Meenemen naar de afspraak

  • ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)
  • eventueel medicijnen die ingenomen worden
  • bril of contactlenzen

 

 

 

 

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 88,84
Aantal: Bestellen